مشاوران محلی کمین با نگه داشتن مسافت ایمن جلسه را در بیرون از خانه برگزار می کنند

مشاوران محلی کمین با نگه داشتن مسافت ایمن جلسه را در بیرون از خانه برگزار می کنند

Tainynews – تورموش گزارش داد – اعضای شورای محلی کمین جلساتی را در فضای بیرون برگزار کردند که از فاصله ای مطمئن بین یکدیگر برخوردار بودند.

شهردار در جلسه خارج از منزل نیز حضور داشت.

پس از آنکه مقامات محلی درخواست های زیادی برای کمک دریافت کردند ، کمیسیون ویژه برای حمایت از خانواده های فقیر ، بزرگ و شهروندان دارای معلولیت تشکیل شده است.

Author: admin

پاسخی بگذارید