قرقیزستان توافق نامه منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صربستان را تصویب کرد

قرقیزستان توافق نامه منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صربستان را تصویب کرد

Tainynews – تالانت مامیتوف ، سرپرست موقت ، توافق نامه منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صربستان را تصویب کرد …

Author: admin