273 حزب سیاسی فعال در قرقیزستان

273 حزب سیاسی فعال در قرقیزستان

Tainynews – وزارت دادگستری قرقیزستان گفت که 10273 شخصیت حقوقی و شعبات آنها را در سال 2020 به ثبت رسانده است.

از 25 ژانویه ، تعداد احزاب سیاسی فعال 273 نفر بود.

17 حزب از این احزاب در سال 2020 به ثبت رسیده اند.

سال گذشته سه نفر از این احزاب مجدداً ثبت نام کردند.

Author: admin