قزاقستان 1413 مورد جدید ویروس کرونا را تایید کرد

قزاقستان 1413 مورد جدید ویروس کرونا را تایید کرد

Tainynews – وزارت بهداشت گفت: قزاقستان 1413 مورد جدید ویروس کرونا را تأیید کرد.

موارد جدید در:

– منطقه پاولودار – 221 ؛

– منطقه Akmola – 209 ؛

– منطقه Kostanay – 140 ؛

– شهر آلماتی – 138 ؛

– شهر نور سلطان – 125 ؛

– منطقه قزاقستان شمالی – 117؛

– منطقه قزاقستان غربی – 93؛

– منطقه آتیراو – 90 ؛

– منطقه کاراگاندا – 79 ؛

– منطقه آلماتی – 71 ؛

– منطقه قزاقستان شرقی – 39؛

– منطقه ژامبیل – 24 ؛

– منطقه ترکستان – 16؛

– منطقه Mangistau – 15 ؛

– شهر شیمکنت – 13؛

– منطقه Kyzylorda – 13 ؛

– منطقه Aktobe – 10.

قزاقستان در مجموع 182،530 مورد ویروس کرونا را تأیید کرده است.

Author: admin