قرقیزستان از سال 2012 تاکنون بهبود قابل ملاحظه ای در شاخص برداشت های فساد 2020 دارد

قرقیزستان از سال 2012 تاکنون بهبود قابل ملاحظه ای در شاخص برداشت های فساد 2020 دارد

Tainynews – جمهوری قرقیزستان در شاخص برداشت سالانه فساد بین المللی شفافیت بین الملل 2020 (CPI 2020) در بین 180 کشور در رتبه 124 قرار گرفت …

Author: admin