روسیه به 3.8 میلیون مورد ویروس کرونا نزدیک است

روسیه به 3.8 میلیون مورد ویروس کرونا نزدیک است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 19138 مورد ویروس کرونا در 85 منطقه کشور ثبت کرده است.

2،208 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،793،810 نفر رسیده است.

575 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 71 651 نفر رسید.

در مجموع بیش از 100.7 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است که شامل 397،000 آزمایش برای روز گذشته است.

646،312 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin