زمین لرزه جزئی منطقه اوش را لرزاند

زمین لرزه جزئی منطقه اوش را لرزاند

Tainynews – زمین لرزه 3 ریشتری ساعت 2.22 بعد از ظهر ثبت شد. در تاریخ 28 ژانویه در منطقه اوش.

زمین لرزه در مناطق نزدیک به مرکز زمین لرزه به میزان 2.5 امتیاز احساس شده است.

هیچ گونه تلفات و تلفات گزارش نشده است.

Author: admin