حمل و نقل عمومی برای از سرگیری کار در بیشکک و اوش از تاریخ 11 ماه مه

حمل و نقل عمومی برای از سرگیری کار در بیشکک و اوش از تاریخ 11 ماه مه

Tainynews – کار کردن وسایل نقلیه عمومی از 11 ماه مه در بیشکک و اوش مجاز نیست همانطور که قبلاً برنامه ریزی شده بود.

“محمد تركیه ابیلگازیف” نخست وزیر گفت: “در مورد حمل و نقل عمومی ، كار بر روی واگن برقی ، اتوبوس و مینی بوس در این مرحله مجاز نخواهد بود. این مرحله از نظر ریسك های جدید شیوع COVID-19 از اهمیت ویژه ای برخوردار است.”

نخست وزیر گفت: “كنترل بر رعایت الزامات بهداشتی و رعایت فاصله های اجتماعی سخت تر خواهد شد. ما فقط نمی توانیم تمام تلاشمان را هدر دهیم.”

حمل و نقل عمومی با تثبیت اوضاع ، کار را از سر می گیرد.

Author: admin