تاجیکستان از اول فوریه اجازه اقامه نماز جمعی در مساجد را صادر کرد

تاجیکستان از اول فوریه اجازه اقامه نماز جمعی در مساجد را صادر کرد

Tainynews – مساجد از اول فوریه در تاجیکستان بازگشایی می شوند. آنها ملزم به رعایت دقیق همه اقدامات احتیاطی COVID-19 هستند.

از 18 آوریل 2020 مساجد در تاجیکستان بسته هستند.

از مrsمنان خواسته شد تا بهبود وضعیت COVID-19 در خانه نماز بخوانند.

طبق گفته وزارت بهداشت ، طی 15 روز گذشته هیچ مورد ویروس کرونا مشاهده نشده است.

رئیس جمهور امامعلی رحمان در خطاب به ملت در تاریخ 26 ژانویه گفت تاجیکستان COVID-19 را شکست داده است.

حدود 4000 مسجد در تاجیکستان ثبت شده است.

Author: admin