قرقیزستان در اواخر ماه فوریه اولین 100000 گذرنامه بین المللی سفر بیومتریک را دریافت می کند

قرقیزستان در اواخر ماه فوریه اولین 100000 گذرنامه بین المللی سفر بیومتریک را دریافت می کند

Tainynews تحویل حدود 100000 پاسپورت مسافرتی بین المللی بیومتریک به عنوان اولین محموله در اواخر فوریه پیش بینی می شود ، سرویس ثبت دولت گزارش داد …

Author: admin