قرقیزستان از 29 ژانویه 74 مورد ویروس کرونا را تایید کرد

قرقیزستان از 29 ژانویه 74 مورد ویروس کرونا را تایید کرد

Tainynews – قرقیزستان 74 مورد ویروس کرونا ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد جدید شامل 53 مورد در بیشکک ، 11 مورد در منطقه چوی ، 5 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه جلال آباد ، 1 مورد در منطقه تالاس ، 1 مورد در منطقه نارین ، 1 مورد در اوش بوده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به 84377 مورد رسیده است.

Author: admin