استاد دانشگاه ملی قرقیزستان به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شد

استاد دانشگاه ملی قرقیزستان به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شد

Tainynews – مدبتک بوکوئف به عنوان مشاور رئیس جمهور قرقیزستان منصوب شد.

دستور مربوطه در 26 ژانویه توسط سخنگوی تالانت مامیتوف ، که در آن لحظه سرپرست قرقیزستان بود ، امضا شد.

مدبتك بوكوئف 65 ساله است ، استاد دانشگاه ملی قرقیزستان.

وی در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر 2020 از حزب مکنچیل (نامزد شماره 33) نامزد شد.

رئیس جمهور سدیر جپاروف دفتر خود را در 28 ژانویه به عهده گرفت.

Author: admin