بانک ملی پاکستان از اتمام فعالیت های خود در قرقیزستان خبر داد

بانک ملی پاکستان از اتمام فعالیت های خود در قرقیزستان خبر داد

Tainynews – بانک ملی پاکستان طبق تصمیم هیئت مدیره از اتمام فعالیت های خود در قرقیزستان خبر داد.

“در رابطه با انحلال داوطلبانه بانک ملی پاکستان ، شعبه بیشکک ، تمام حسابهای جاری / بانکی مشتریانی که هیچ وجهی ندارند به طور یک جانبه بسته می شود ، و توافق نامه های قبلا منعقد شده برای افتتاح و سرویس حساب های بانکی لغو می شود ، همچنین به طور یک جانبه ، به موقع تا 28 فوریه 2021 “، بانک گفت.

Author: admin