زوزانا کاپوتووا ، رئیس جمهور اسلواکی ، پیوستن سادیر جپاروف به ریاست جمهوری را تبریک گفت

زوزانا کاپوتووا ، رئیس جمهور اسلواکی ، پیوستن سادیر جپاروف به ریاست جمهوری را تبریک گفت

Tainynews دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور گفت: زوزانا کاپوتووا ، رئیس جمهور اسلواکی ، پیوستن سادیر جپاروف به ریاست جمهوری را تبریک گفت.

وی از روابط سنتی و خوب اسلواکی و قرقیزستان بسیار قدردانی کرد. وی ابراز اطمینان کرد که روابط دوجانبه به توسعه بیشتر ادامه خواهد داد.

کاپوتووا برای جپاروف آرزوی موفقیت ، خوشبختی و سلامتی کرد.

جپاروف در 29 ژانویه به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان سوگند یاد کرد.

Author: admin