تاجیکستان و اوکراین درباره راه اندازی مجدد پروازهای مستقیم گفتگو می کنند

تاجیکستان و اوکراین درباره راه اندازی مجدد پروازهای مستقیم گفتگو می کنند

Tainynews – داولتالی نازریزودا سفیر تاجیکستان در اوکراین با ولادیسلاو کریکلی وزیر زیرساخت اوکراین دیدار کرد.

در این جلسه وضعیت فعلی و چشم انداز همکاری بین تاجیکستان و اوکراین در زمینه حمل و نقل ، مسافر بین المللی جاده ای و حمل و نقل کالا مورد بحث قرار گرفت.

طرفین احتمال از سرگیری پروازهای مستقیم بین دو پایتخت را بررسی کردند.

روند اجرای مصوبات پنجمین نشست کمیسیون مشترک بین دولتی مشترک تاجیکستان و اوکراین برای همکاری اقتصادی و مقدمات ششمین نشست این کمیسیون در دوشنبه مورد بحث قرار گرفت

Author: admin