روسیه 3.8 میلیون مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

روسیه 3.8 میلیون مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 19،238 مورد ویروس کرونا در 85 منطقه ثبت کرده است.

2،203 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،813،048 رسیده است.

در مجموع بیش از 101.1 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 411000 آزمایش برای روز گذشته.

643،433 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin