8،800 شهروند قرقیز از 18 مارس وارد قرقیزستان شدند

8،800 شهروند قرقیز از 18 مارس وارد قرقیزستان شدند

Tainynews – از زمان بسته شدن فضای هوایی در 18 مارس ، حدود 8،800 شهروند به قرقیزستان بازگشتند ، نماینده وزارت امور خارجه در جلسه کمیته مسائل اجتماعی پارلمان قرقیزستان گفت.

آیدا اسماعیلوا معاون نخست وزیر گفت: بین 12 آوریل و 7 ماه مه ، حدود 1،874 شهروند به قرقیزستان آورده شدند.

Author: admin