قرقیزستان ، روسیه همکاری در زمینه بهداشت ، آموزش و ورزش را بررسی می کنند

قرقیزستان ، روسیه همکاری در زمینه بهداشت ، آموزش و ورزش را بررسی می کنند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد ، الویرا سورابالدیوا ، سرپرست سرپرست معاون نخست وزیر ، با سفیر روسیه در قرقیزستان دیدار کرد.

این مباحث بر جنبه های مربوط به همکاری دو جانبه در مراقبت های بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی و ورزشی متمرکز شد.

معاون نخست وزیر سورابالدیوا و سفیر اودوویچنکو در مورد واکسیناسیون جمعیت در برابر عفونت ویروس کرونا ، مطالعه دانش آموزان قرقیزستان در روسیه ، سازماندهی احتمالی معاشرت برای معلمان مدارس قرقیزستان تبادل نظر کردند.

معاون نخست وزیر الویرا سورابالدیوا از روسیه برای کمک های بشردوستانه ، پشتیبانی مالی و کمک در پاسخ به COVID-19 تشکر کرد.

Author: admin