همه مدارس و مهد کودک های جلال آباد از اول فوریه کلاس های آفلاین را از سر می گیرند

همه مدارس و مهد کودک های جلال آباد از اول فوریه کلاس های آفلاین را از سر می گیرند

Tainynews – همه مدارس و مهدهای کودک از اول فوریه کلاسهای آفلاین را در جلال آباد از سر می گیرند.

چنین تصمیمی توسط تیم عملیاتی محلی برای مهار ویروس کرونا گرفته شده است.

دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی از روز دوشنبه به مدرسه می روند.

مدارس و مهدهای کودک باید کلیه اقدامات احتیاطی COVID-19 را رعایت کنند.

23 کودکستان با حضور بیش از 4000 کودک در جلال آباد وجود دارد.

Author: admin