2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

Tainynews – دو کارگر پزشکی طی روز گذشته در قرقیزستان به عفونت ویروس کرونا مبتلا شدند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

همه این کارگران پزشکی در منطقه جلال آباد کار می کنند. یکی از آنها در منطقه قرمز COVID-19 کار می کند.

1 کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای خود مرخص شد.

در مجموع 4173 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4088 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin