598 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

598 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 598 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

5 بیمار (0.8٪) در شرایط عادی قرار دارند.

387 بیمار (7/64 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

179 بیمار (9/29 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

27 بیمار (4.5٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

732 بیمار از طریق ویروس کرونا ویروس در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin