138 مورد بهبودی از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

138 مورد بهبودی از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – 138 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 52 مورد در بیشکک ، 50 مورد در منطقه چوی ، 20 مورد در منطقه ایسیک کول ، 7 مورد در منطقه جلال آباد ، 4 مورد در منطقه اوش ، 3 مورد در منطقه باتکن ، 2 مورد در منطقه نارین است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 80781 مورد رسیده است.

Author: admin