تاجیکستان 49 مورد COVID-19 را تأیید کرده است که در کل 661 مورد است

تاجیکستان 49 مورد COVID-19 را تأیید کرده است که در کل 661 مورد است

Tainynews – وزارت بهداشت گفت كه چهل و نه مورد COVID-19 در 11 مه در تاجیكستان تأیید شد.

این تعداد پرونده های تایید شده را به 661 مورد رساند.

21 مورد کشنده مرتبط با کروناویروس ثبت شد.

Author: admin