قرقیزستان 76 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

قرقیزستان 76 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

Tainynews – قرقیزستان 76 مورد جدید ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد جدید شامل 28 مورد در منطقه چوی ، 27 مورد در بیشکک ، 9 مورد در منطقه جلال آباد ، 5 مورد در منطقه اوش ، 3 مورد در منطقه ایسیک کول ، 3 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه نارین بوده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به 84453 مورد رسیده است.

Author: admin