قرقیزستان 76 مورد جدید روزانه COVID-19 را تأیید می کند

قرقیزستان 76 مورد جدید روزانه COVID-19 را تأیید می کند

Tainynews – 76 مورد جدید از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان تأیید شداو تیم عملیاتی سراسری برای مهار ویروس کرونا را در اختیار دارد در تاریخ 31 ژانویه گزارش شده است.

شهر بیشکک 32 مورد جدید را تأیید کرد. منطقه چوی – 25 ؛ منطقه ایسیک کول – 8؛ منطقه جلال آباد – 4؛ شهر اوش – 3؛ منطقه اوش – 3؛ منطقه نارین – 1.

یک بیمار به دلیل ویروس کرونا درگذشت.

قرقیزستان در مجموع 84529 مورد ویروس کرونا را تأیید کرد.

Author: admin