اولین مورد ویروس کرونا ویروس انگلیس در ازبکستان تأیید شد

اولین مورد ویروس کرونا ویروس انگلیس در ازبکستان تأیید شد

Tainynews – اولین مورد ویروس کرونا ویروس انگلیس در ازبکستان تأیید شد ، معاون وزیر بهداشت ، باخدیر یوسوپالیف ، این موضوع را اعلام کرد.

وی گفت: شخصی که در 23 ژانویه از دوبی در تاشکند به همراه اعضای خانواده بازگشت آزمایش مثبت داشت.

با آزمایش سریع ، آزمایش این شهروند از نظر ویروس کرونا انجام شد. بیمار بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان ویروس منتقل شد. در این گزارش ، همان روز ، بیمار در بیمارستان مورد معاینه قرار گرفت و COVID-19 بدون علامت تشخیص داده شد.

Author: admin