قزاقستان 1342 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تایید کرد

قزاقستان 1342 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تایید کرد

Tainynews – وزارت بهداشت در 31 ژانویه اعلام کرد که قزاقستان 1342 مورد روزانه ویروس کرونا برای روز گذشته تأیید کرده است.

موارد جدید در: منطقه پاولودار – 252 مورد تأیید شد. منطقه Akmola – 201؛ شهر آلماتی – 115؛ شهر نورالسلطان – 112؛ منطقه Kostanay – 102؛ منطقه قزاقستان غربی – 98؛ منطقه قزاقستان شمالی – 96؛ منطقه کاراگاندا – 82؛ منطقه قزاقستان شرقی – 79؛ منطقه آلماتی – 70 ؛ منطقه آتیراو – 47 ؛ منطقه ژامبیل – 24؛ منطقه Aktobe – 18؛ شهر شیمکنت – 15؛ منطقه Mangistau – 13؛ منطقه ترکستان – 12؛ منطقه Kyzylorda – 6.

قزاقستان تاکنون مجموعاً 186 هزار و 711 مورد ویروس کرونا را تأیید کرده است.

Author: admin