قرقیزستان از روسیه می خواهد 30 معلم بفرستد

قرقیزستان از روسیه می خواهد 30 معلم بفرستد

Tainynews – معاون وزیر آموزش و علوم نادیرا جوسوپبكوا گفتگوهای مجازی با معاون اول وزیر آموزش روسیه دیمیتری گلوشكو داشت.

معاونین وزیر آموزش و پرورش در مورد پروژه های مشترک در جریان صحبت کردند.

یکی از این پروژه ها کار معلمان روسی در موسسات آموزشی در اوش است. 30 معلم از روسیه در سال تحصیلی جاری در م institutionsسسات آموزشی اوش کار می کنند.

توافق در مورد احتمال اعزام 30 معلم از روسیه برای کار در مناطق شمالی قرقیزستان در سال تحصیلی آینده حاصل شد.

در حین گفتگوها ، آموزش ضمن خدمت احتمالی برای معلمان قرقیزستان در دانشگاههای روسیه در علوم ، ریاضیات ، زبان روسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Author: admin