وضعیت وزارت کشاورزی تقویت می شود: نخست وزیر قرقیزستان امیدوار است

وضعیت وزارت کشاورزی تقویت می شود: نخست وزیر قرقیزستان امیدوار است

Tainynews اولوکبک ماریپوف ، نامزد نخست وزیری ، در اول فوریه در جلسه ائتلاف اکثریت پارلمان گفت ، وضعیت وزارت کشاورزی بسیار تقویت می شود …

Author: admin