معرفی نماینده حقوق بشر کودکان در قرقیزستان

معرفی نماینده حقوق بشر کودکان در قرقیزستان

Tainynews آیدا کاسیمالیوا ، نایب رئیس مجلس ، در جلسه ائتلاف اکثریت پارلمان قرقیزستان در اول فوریه در هنگام بررسی اولوکبک ماریپوف به عنوان نامزد نخست وزیری ، گفت: سیستم پرداخت مزایای خانواده های فقیر به اصلاحاتی نیاز دارد.

Author: admin