رئیس جمهور جینبکوف ، معاون نخست وزیر مادوماروف در مورد وضعیت مرزهای قرقیز و تاجیک ، انحلال خسارات ناشی از گل و لای ها بحث و گفتگو کردند

رئیس جمهور جینبکوف ، معاون نخست وزیر مادوماروف در مورد وضعیت مرزهای قرقیز و تاجیک ، انحلال خسارات ناشی از گل و لای ها بحث و گفتگو کردند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز با اکرم مادوماروف معاون نخست وزیر دیدار و گفتگو کرده است تا درباره نقدینگی جاری خسارات ناشی از بلایای طبیعی ، امنیت مرزها و توسعه همکاری های مرزی گفتگو کند.

Author: admin