163 مغول به خانه آوردند – خبرگزاری AKIpress

163 مغول به خانه آوردند

Tainynews – یک پرواز چارتر در مسیر سئول-اولان باتور ، که 163 تبعه مغولستان را به همراه داشت ، روز گذشته در فرودگاه بین المللی Buyant-Ukhaa در اولان باتور فرود آمد.

از 15 مارس 2020 ، بیش از 7000 نفر از جمهوری کره به مغولستان آورده شده اند.

بر اساس تصمیمی که توسط کمیسیون اضطراری امور خارجه اتخاذ شده ، قرار است چهار پرواز بازگشت به جمهوری کره ، ژاپن و ترکیه ترتیب داده شود.

Author: admin