165 نفر به دلیل نقض مرز در سال 2020 بازداشت شدند: سرویس مرزی قرقیزستان

کلیه حقوق محفوظ است

© خبرگزاری AKIpress – 2001-2021.

چاپ هرگونه ماده ای بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است.

هرگونه استناد باید با پیوندی به akipress.com همراه باشد.

آدرس ما:

189 خیابان Moskovskaya ، بیشکک ، جمهوری قرقیزستان

پست الکترونیکی: englis[email protected] ، [email protected] ؛

تلفن / نمابر: +996 (312) 65-03-06

Author: admin