جپاروف کمیته دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح را در وزارت دفاع متحد می کند

جپاروف کمیته دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح را در وزارت دفاع متحد می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور سدیر جپاروف دستورالعمل اقدامات بعدی در زمینه توسعه سیستم حکمرانی نیروهای مسلح قرقیزستان را امضا کرده است …

Author: admin