مدیر کل شرکت دولتی انرژی ایستگاه های الکتریکی کنار می رود

مدیر کل شرکت دولتی انرژی ایستگاه های الکتریکی کنار می رود

Tainynews – سرویس مطبوعاتی شرکت اعلام کرد: جولدوشبک آچیکیف به عنوان مدیرکل شرکت دولتی انرژی دولتی ایستگاه های الکتریکی در تاریخ 1 فوریه استعفا داد …

Author: admin