یک کارمند پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان شکار می کند

یک کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان شکار می کند

Tainynews وزارت بهداشت در تاریخ 2 فوریه گزارش داد – یک مورد ویروس کرونا ویروس جدید در طی روز گذشته در میان کارگران پزشکی ثبت شده است.

این پرونده در بیشکک ثبت شده است.

در مجموع 4 هزار و 177 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند.

دو کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4092 کارگر پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin