اگر وضعیت COVID-19 بدتر نشود ، همه مدارس در قرقیزستان کلاس های آفلاین را طی 2 هفته از سر می گیرند – وزیر

اگر وضعیت COVID-19 بدتر نشود ، همه مدارس در قرقیزستان طی 2 هفته کلاس های آفلاین را از سر می گیرند – وزیر

Tainynews – آلمازبک بیشنالیف ، سرپرست وزارت آموزش و علوم ، در جلسه کمیته قانونگذاری قانون اساسی گفت: – در صورتی که هیچ نوع ویروس جدید COVID-19 در کشور ثبت نشود و ویروس کرونا ویران نشود ، همه مدارس در قرقیزستان کلاس های آفلاین را از سر می گیرند. پارلمان قرقیزستان.

Asel Koduranova ، نماینده مجلس گفت ، یادگیری آنلاین برای دانش آموزان و والدین آنها بسیار سخت است.

دانش آموزان کلاس های 1 ، 5 ، 9 و 11 از 18 ژانویه در بیشکک کلاس های آفلاین را از سر گرفتند. بقیه دانش آموزان به یادگیری از راه دور ادامه می دهند.

Author: admin