نخست وزیر اظهار نظر امیدوار در مورد تعرفه برق موضوع

نخست وزیر اظهار نظر امیدوار در مورد موضوع تعرفه برق

Tainynews – نماینده دستان بكشف از نخست وزیر امیدوار اولوكبك ماریپوف در مورد تعرفه های برق سوال كرد.

ماریپوف گفت که اکنون یک مصوبه فعلی دولت وجود دارد که کاربردی است.

نماینده مجلس پرسید که آیا تعرفه ها امسال افزایش می یابد؟

وی گفت: “من نمی توانم الان بگویم. به عنوان بخشی از اصلاحات انرژی ، وضع تعرفه ها روشن تر می شود. ما همه چیز را تجزیه و تحلیل می كنیم و سپس اطلاعات می دهیم. در حال حاضر ، ما بر اساس مصوبه دولت قبل تعرفه داریم.” گفت

Author: admin