وزارت بهداشت قرقیزستان درباره اهمیت احترام به اقدامات پیشگیرانه COVID-19 یادآوری می کند

وزارت بهداشت قرقیزستان درباره اهمیت احترام به اقدامات پیشگیرانه COVID-19 یادآوری می کند

Tainynews Ainura Akmatova ، نماینده وزارت بهداشت ، امروز در یک جلسه مطبوعاتی گفت: با وجود اینکه وضعیت COVID-19 در قرقیزستان پایدار است ، مراحل واکسیناسیون توضیح داده شده است.

وی در مورد اهمیت احترام به اقدامات پیشگیرانه COVID-19 یادآوری کرد.

وی گفت: “ما نباید تدابیری را كه می تواند ما را از شیوع ویروس کرونا نجات دهد فراموش کنیم: پوشیدن ماسک ، شستن دست ، استفاده از داروهای ضد عفونی کننده ، فاصله اجتماعی”.

وی گفت: “پرهیز از مکانهای شلوغ و رعایت نکات بهداشتی هنگام ماندن در خانه بسیار مهم است.”

Author: admin