روسیه 3.9 میلیون مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

روسیه 3.9 میلیون مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 16،474 مورد ویروس کرونا در 85 منطقه ثبت کرده است.

1748 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3901204 مورد رسیده است.

طی روز گذشته 526 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا ویروس ثبت شده است. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 74684 نفر رسید.

در کل بیش از 102.8 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 287000 آزمایش در روز گذشته.

626388 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin