قاچاق سوخت K2 ، K3 تورم بنزین را در قرقیزستان مهار می کند: معاون وزیر

قاچاق سوخت K2 ، K3 تورم بنزین را در قرقیزستان مهار می کند: معاون وزیر

Tainynews الدار علیشروف معاون وزیر اقتصاد در جلسه پارلمان در 4 فوریه گفت: – قیمت بنزین در صورت جلوگیری از قاچاق بنزین ممکن است چندین درصد افزایش یابد.

Author: admin