قرقیزستان برای جذب سرمایه گذاری نیاز به پیروی از توافق نامه پاریس دارد

قرقیزستان برای جذب سرمایه گذاری نیاز به پیروی از توافق نامه پاریس دارد

Tainynews نماینده اتحاد سبز گفت: قرقیزستان برای جذب سرمایه گذاری نیاز به پیروی از توافق نامه پاریس دارد. آرژانتین قدیروف ، کی جی.

از آنجایی که قرقیزستان توافق نامه پاریس را در سال 2019 امضا و تصویب کرد ، قرقیزستان باید گزارشی از سهم خود در حفظ محیط زیست ارائه دهد.

قدیروف اضافه می کند که در توافق نامه آب و هوا بودجه ای بالغ بر 50 میلیارد دلار جمع شده که می تواند سرمایه گذاری هایی را به کشور جلب کند.

وی گفت: “پس از انحلال کمیته محیط زیست (آژانس دولتی حفاظت از محیط زیست و جنگلداری) ، از این صندوق چیزی دریافت نخواهیم کرد.”

Author: admin