2،020 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابد

2،020 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابد

Tainynews وزارت بهداشت گفت: – 79 بیمار کروناویروس امروز بعد از بهبودی از بیمارستان های قزاقستان مرخص شدند.

تعداد کل بیماران کروناویسی بهبود یافته به 2،020 نفر رسیده است ، از جمله 418 بیمار بهبود یافته در آلماتی ، 414 نفر در نورالسلطان ، 161 نفر در منطقه کیزلوردا ، 135 نفر در شیمکنت ، 121 نفر در منطقه آتیرا ، 101 در منطقه غرب قزاقستان ، 96 در منطقه کاراگاندا ، 91 نفر منطقه Akmola ، 91 در منطقه Jambyl ، 87 در منطقه ترکستان ، 82 منطقه در Almaty ، 79 در منطقه Pavlodar ، 54 منطقه Aktobe ، 29 در منطقه قزاقستان شمالی ، 27 در منطقه Kostanai ، 16 در منطقه Mangistau ، 13 منطقه در شرق قزاقستان.

Author: admin