عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان انتصاب اولوکبک ماریپوف را به عنوان نخست وزیر قرقیزستان تبریک گفت

عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان انتصاب اولوکبک ماریپوف را به عنوان نخست وزیر قرقیزستان تبریک گفت

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت گفت: عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان انتصاب اولوکبک ماریپوف را به عنوان نخست وزیر قرقیزستان تبریک گفت.

آريپوف به گسترش و تقويت همكاري هاي سودمند متقابل قرقيزستان و ازبكستان اميدوار بود.

آریپوف برای ماریپوف آرزوی سلامتی ، سعادت و موفقیت در فعالیتهای دولت را داشت.

Author: admin