ملکه الیزابت دوم تصدی پست ریاست جمهوری را به جاپاروف تبریک می گوید

ملکه الیزابت دوم تصدی پست ریاست جمهوری را به جاپاروف تبریک می گوید

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – ملکه الیزابت دوم تصدی دفتر رئیس جمهور قرقیزستان به سدیر جپاروف را تبریک گفت.

ملکه ، مسئولیت ریاست جمهوری جاپاروف را تبریک گفت و بهترین ها را برای رئیس جمهور جاپاروف و مردم قرقیزستان آرزو کرد.

ملکه ابراز امیدواری برای توسعه و تقویت بیشتر روابط دو کشور کرد.

Author: admin