کوبانیچبک جمعهی اف نماینده مجلس بازداشت شد – خبرگزاری AKIpress

کوبانیچبک جمعهی اف نماینده مجلس بازداشت شد

Tainynews منابع انتظامی در تاریخ 4 فوریه به AKIpress گفتند – نماینده مجلس كوبانیچبك جمالی اف بازداشت شد.

براساس اطلاعات اولیه ، جمالی اف به فساد اداری مظنون است.

وی توسط سرویس ضد فساد کمیته امنیت ملی بازداشت شد.

وی در حال حاضر در دادگاه منطقه Pervomai است که فرم بازداشت وی را انتخاب می کند.

Author: admin