کمیته پارلمان گزارش کار دولت قرقیز را برای سال 2019 را رضایت بخش می داند

کمیته پارلمان گزارش کار دولت قرقیز را برای سال 2019 را رضایت بخش می داند

Tainynews – کمیته امور اجتماعی ، آموزش ، علوم ، فرهنگ و بهداشت مجلس قرقیزستان امروز گزارش کار دولت برای سال 2019 را در نظر گرفت …

Author: admin