110 مورد بهبودی ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

110 مورد بهبودی ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 110 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 50 مورد در بیشکک ، 22 مورد در منطقه ایسیک کول ، 22 مورد در منطقه چوی ، 6 مورد در اوش ، 4 مورد در منطقه اوش ، 3 مورد در منطقه جلال آباد ، 1 مورد در منطقه تالاس ، 1 مورد در منطقه نارین است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 81،440 رسیده است.

Author: admin