ذخایر بین المللی در دسامبر سال 2020 به 2.7 میلیارد دلار رسیده است

ذخایر بین المللی در دسامبر سال 2020 به 2.7 میلیارد دلار رسیده است

Tainynews بانک ملی اعلام کرد: ذخایر بین المللی در دسامبر سال 2020 به 2،723.8 میلیون سوم رسیده است.

دارایی های ذخیره شده به ارز خارجی بالغ بر 1،383.88 میلیون دلار ، ارز ذخیره در صندوق بین المللی پول 0.45 میلیون دلار ، حقوق ویژه برداشت – 126.48 میلیون دلار ، طلا – 1.018 میلیون دلار.

Author: admin