هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش نشده است

هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش نشده است

Tainynews – هیچ یک از ویروس های کرونا ویروس کرونا در طی روزهای گذشته در قرقیزستان در بین کارگران پزشکی ثبت نشده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

دو کارگر پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان ها مرخص شدند.

4180 کارگر پزشکی در Tota به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4099 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin